συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ο Άγιος Δημήτριος

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4

Ψηφιδωτό στον
Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης
(7ος αι.)
Ψηφιδωτό στον
Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης
(7ος αι.)
Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου
στη Θεσσαλονίκη
(εξωτερική άποψη)


Εσωτερικά ο Ναός
του Αγίου Δημητρίου
στη Θεσσαλονίκη
Πινακοθήκη Tretiakov
αρχές του 13ου αι.
Κόσμημα του 12ου αι.
Διάμ. 8,3 εκ.
Μουσείο του Λούβρου,
Παρίσι

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4