συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Γιάννης Μπουτέας

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )

Χωρίς τίτλο
(1991)
Μικτή τεχνική
142x132x12 εκ.
Συλλογή της Alpha Bank