συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ

Γιάννης Γαΐτης
(1923-1984)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Άγγελος,
μπρούντζος
ύψος 58 εκ.