συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ

Μάρα Καρέτσου
(γ. 1944)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Σφαίρα ,
plexiglass και άλλα υλικά
ύψος 57 εκ.