συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πολυξένη Κασδά

Βιογραφικό Σημείωμα

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Χρυσαλλίς/κύπελο 2004
υλικό ΠΞΚ και σίδερο
τμήμα πλανητικής εγκατάστασης 2004-2008
210 x 180 εκ.