συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Περικλής Κονδυλάτος

Βιογραφικό Σημείωμα

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Χωρίς τίτλο
ακρυλικό σε ξύλο
28 x 28 εκ.
Χωρίς τίτλο
ακρυλικό σε χαρτί
50 x 70 εκ.