συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Βιογραφικό Σημείωμα

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Χωρίς τίτλο
λάδι σε καμβά
180 x 150 εκ.
Xωρίς τίτλο
λάδι σε καμβά
167 x 260 εκ.