συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ελένη Παπαϊωάννου

Βιογραφικό Σημείωμα

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Καλοκαίρι
Μικτή τεχνική
1.30 x 1.30 μ.