συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Παύλος


( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Σελίδες: 1 | 2 | 3

“Pot de fleurs”, 1966
Χαρτί αφίσας
189x158,5 x11 εκ.
Ιδιωτική συλλογή, Βέλγιο

“Manteau et chapeau”, 1979
Χαρτί αφίσας
125,5x33,5x6 εκ.
Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα

“Aile”, 1970
Χαρτί αφίσας
232x83x4 εκ.
Ιδιωτική συλλογή, Παρίσι

“Basket” 1974
confetti χαρτοπόλεμος
250x600x4,5 εκ.
Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα

“Deux lampes”, 1975-1997
Χαρτί αφίσας
125x100x15 εκ.
Ιδιωτική Συλλογή, Αθήνα

“La forêt”, 1987
tampon jex
200x300 εκ.
Συλλογή Μακεδονικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης

Σελίδες: 1 | 2 | 3