συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Δημήτρης Βλάσσης

Βιογραφικό σημείωμα

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Σελίδες: 1 | 2

Επιφύλαξη 2010
ανοξείδωτος χάλυβας
μηκος 220 εκ.
Επιφύλαξη 2010
ξύλο
μήκος 200 εκ.
Εσωστρέφεια 2011
ξύλο
ύψος 130 εκ.
Κυματισμός 2011
ξύλο
ύψος 160 εκ.
Πτήση 2011
ξύλο
ύψος 84 εκ.

Σελίδες: 1 | 2