συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Γιάννης Κολέφας

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Σελίδες : 1 | 2

Ο Προφήτης Ησαΐας
Πουλί
1985
Σύνθεση με μουσικό
1983
Προσφορά
1975

Σελίδες : 1 | 2