συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Κωνσταντίνος Μουντζούρης

Βιογραφικό σημείωμα

Σελίδες : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

( Επιλέξτε εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη )


Δελφίνια
Βοτσαλωτό δάπεδο
2000, 90 x 140.
Στάχυα
80 x 50, 1992,
Σχέδιο S. Sparta,
ψηφοθέτηση S. Sparta και Κ. Μουντζούρης
Μάρμαρα
Στάχυα ΙΙ
1992, 90 x 100
Υαλόμαζες
Κυνηγός Ι
1997, 90 x 50
Μάρμαρα, Φυσικές Πέτρες, Γρανίτες
Κυνηγός ΙΙ
2001, 110 x 55
Μάρμαρα, Φυσικές Πέτρες, Γρανίτες
Συλλογή Μελιού
2004, 100 x 55
Μάρμαρα, Γρανίτες

Σελίδες : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6