συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΣΚΙΤΣΑ / ΣΧΕΔΙΑ

Νικόλαος Γύζης
(1842-1901)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Ανατολίτες
Μολύβι σε χαρτί
10,5x8 εκ.

Χαγιάτι πάνω από καμάρα
Μολύβι σε χαρτί
10,5x8 εκ.


Σκάλα
Μολύβι σε χαρτί
12x15 εκ.