συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΉ

Αναστασία Χαροκόπου

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Ταξιδεύοντας 2003
οξυγραφία και ξηρή χάραξη
54 x 38 εκ.