συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Βασίλης Χάρος«ΕΙΡΗΝΗ»
50x26 εκ., 1977

«ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ»
55x45,5 εκ., 1973

«ΣΥΝΘΕΣΗ»
37,50 εκ., 1971

«Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ»
57x42 εκ., 1974

«ΑΝΘΙΣΜΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ»
51x 39 εκ., 1978

«ΤΟ ΓΥΑΛΙΝΟ ΣΠΙΤΙ»
54 x 35 εκ., 1971

«Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΛΞΗΣ»
43x58,5 εκ., 1973

«ΓΥΜΝΟ ΣΤΟ ΦΩΣ»
54x40 εκ., 1971

«ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ»
45x43 εκ., 1975

«ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΜΕ ΤΟ ΜΗΛΟ»
46x37 εκ., 1978

«ΚΡΑΥΓΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ»
53x39,5 εκ., 1971

«ΕΝΥΔΡΕΙΟ»
53x26,5 εκ., 1977

 
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
65x45 εκ., 1978

«ΑΠΟΛΙΘΩΜΑ»
50,5x38 εκ., 1980