συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΉ

Χρίστος Δαγκλής
(1938-1988)

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Το 1932 δίνει εξετάσεις στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Μελετά Ζωγραφική στο εργαστήρι του Κωνσταντίνου Παρθένη και Χαρακτική στο εργαστήρι του Γιάννη Κεφαλληνοΰ. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος τον στέλνει να καταταγεί στην Κορακιανού Κέρκυρας. Το 1941 συναντά στελέχη του ΚΚΕ, οργανώνει μαζί τους το Ελληνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και εκδίδει την εφημερίδα "Αγωνιστής". Ενεργό μέλος σε αντιστασιακές ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, με συνεχείς διασώσεις και συλλήψεις, το 1946 εκτοπίζεται στον Εύδηλο Ικαρίας. Ακολουθεί η Μακρόνησος, ο ’η Στράτης. Όλα τα έργα του, όσα έχουν διασωθεί, έχουν γίνει στις μικρές χρονικές ανάπαυλες. Ασχολείται με τη χαρακτική και την ακουαρέλα. Κατά την διάρκεια της εξορίας συμμετείχε στην οργάνωση και τα σκηνικά θεατρικών παραστάσεων. Απολύεται το 1956. 1957: εκθέτει για πρώτη φορά στην Πανελλήνια Έκθεση. 1957-60: συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις Χαρακτικής. 1963-85: έχει δραστηριότητα με ατομικές και πολλές ομαδικές εκθέσεις.