συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Γιώργης Δήμου

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Στρατής Τσίρκας, 1979
Ξυλογραφία
συλλογή του Μ.Ι.Ε.Τ.