συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Ελισσάβετ Διονυσοπούλου

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Χωρίς τίτλο
Ξυλογραφία – οξυγραφία
Χωρίς τίτλο
2003
λιθογραφία
50x70 εκ.