συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Ελένη Οικονομίδου

«ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ
ΕΝΟΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ»

90x26 εκ.
έγχρωμη ξυλογραφία
Στην ακρογιαλιά τον Ευρίπου
1995
έγχρωμη ξυλογραφία
62x35 εκ.