συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Θανάσης Εξαρχόπουλος

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Το μετάλλιο
Τα οβάλ
Το μεγάλο τραπέζι


   
Το κόκκινο τραπέζι