συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Δημήτρης Γαλάνης

( Επιλέξτε εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη )

Νεκρή φύση (κανάτι, ποτήρι και μήλα) 1920
Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο
34,5 x 25 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου
Οι τρεις χάριτες (λουόμενες) μετά το 1918
Ξυλογραφία (σε όρθιο ξύλο)
22,1 x 14,2 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου