συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Δημήτρης Γιαννουκάκης
(1900-1991)

"Σχήμα"
Μονοτυπία
44x33 εκ.
Συλλογή του Μορφωτικού Ιδρύματος
της Εθνικής Τραπέζης
Μικρός ψαράς, (1940)
Οξυγραφία
14,7 x 13,3 εκ.
Συλλογή της Alpha Bank
Γυμνό με την πλάτη, 1938
Χαλκογραφία
19,5 x 22,5 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου