συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Μαρία Γκορίτσα-Παπαδημητρίου
(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Τριαντάφυλλα
Έγχρωμη ξυλογραφία
Κούκλες
2004
έγχρωμη ξυλογραφία
(πλάγιο ξύλο)
62x78 εκ.