συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Γιάννης Γουρζής

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )


Χωρίς Τίτλο
2003
ξυλογραφία, όρθιο ξύλο
12,5x9,6 εκ