συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Παναγιώτης Γράββαλος
(1933)

Καφενείο της Κοινότητας (1983)
Χαλκογραφία
39x59 εκ.
Συλλογή του Μορφωτικού Ιδρύματος
της Εθνικής Τραπέζης
“Ένας γέρος”
για το Ποίημα
του Καβάφη