συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Γιώργος Γκρέκας

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Άτιτλο
Άτιτλο
Άτιτλο
Άτιτλο
Άτιτλο
Χαλκογραφία
Instant Marks 653,44
2004
Χαλκογραφία
9x40 εκ. -13x40 εκ. - 9x40 εκ.