συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Αντιγόνη, 1956
Χαλκογραφία
12,7 x 11,8 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου