συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΉ

Χατζίρη Αναστασία

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Χωρίς τίτλο 1997
Ξυλογραφία
173x41 εκ.
(το κείμενο είναι από
το βιβλίο του Ν. Ζερβονικολάκη)