συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΉ

Γιάννης Καψιδάκης

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Κυρία με Περιδέραιο 1994
Ξυλογραφία
40x65 εκ.
Οξειδώσεις