συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΉ

Λυκούργος Κογεβίνας

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Σταυρονικήτα, 1925
Οξυγραφία
30,4x43,2 εκ.
Ιωάννης Συκουτρής, 1938
χαλκογραφία
συλλογή του Μ.Ι.Ε.Τ.
Βενετία - Άγιος Γεώργιος, 1919
Χαλκογραφία (eau forte)
40,3 x 33 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου