συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΉ

Νεκτάριος Κόντης

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. 1982-89: Σχολή Καλών Τεχνών στο Μπάρι, τμήμα Διακοσμητικής και Ζωγραφικής (Πτυχίο με άριστα). Δίπλωμα Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων. Μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών. Εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μακρυγιάννη 133, Μοσχάτο 18345 - τηλ. 210 4819884, fax 210 4817851 email: kontiartgallery@hotmail.com website: www.gallerykonti.com