συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Αλέξανδρος Κορογιαννάκης

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Η πείνα 1943
Χαλκογραφία
24,5 x 21 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου