συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Ντίνα Κώτσιου

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)


Με καταδιώκει
η αόρατη παρουσία
μιας αλυσίδας γυναικών

2002
Λιθογραφία
57x76 εκ.