συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Γιώργος Μανουσάκης

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Η μητέρα μου στο νησιώτικο καναπέ, 1939
Χαλκογραφία–δοκίμιο
19,4 x 14,9 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου