συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Τζένη Μαρκάκη

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

«Παναγία με Χριστό»

«Στο παράθυρο»

Νεκρή φύση - Βάζο
με κόκκινα φύλλα

1997
έγχρωμη ξυλογραφία
46,5x67εκ.