συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Γιάννης Μόραλης
(γ. 1916)

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Γιάννης Κεφαλληνός, 1935
ξυλογραφία
συλλογή του Μ.Ι.Ε.Τ.
Η μητέρα μου, 1933
Ξυλογραφία(σε πλάγιο ξύλο)
23,9 x 16,7 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου