συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Ευθύμιος Παπαδημητρίου
(1895-1959)

Καΐκι (1950)
Ξυλογραφία
31x41 εκ.
Συλλογή του Μορφωτικού Ιδρύματος
της Εθνικής Τραπέζης

Μονή Σιμωνόπετρας
από το λεύκωμα «Άθως» 1935

Απ΄τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά
, 1944
Ξυλογραφία (σε όρθιο ξύλο) – δοκίμιο
40 x 30 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου

Το ψάρι, 1956
Μικτή τεχνική
49 x 27,5 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου