συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Μαρία Πατσή

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Αστικό τοπίο
Τι λογής είναι η Αλήθεια
Λινόλεουμ
Μάης – αναγλυφοτυπία
2004
Λινολέουμ
45x63 εκ.