συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΉ

Μία Περιβόλα

Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές: Βοστώνη Η.Π.Α. Δίπλωμα Χαρακτικής, Σχολή Καλών Τεχνών Βιέννης. Σχολή Καλών Τεχνών Παρίσι, τμήμα Χαρακτικής. Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών Αυστριακού κράτους στην Καλών Τεχνών Βιέννης. Ατομικές εκθέσεις: 1969 - Γκαλερί Νέες Μορφές, 1970 - Κυότο Ιαπωνίας, 1975 - Βιέννη Αυστρίας, 1976 - Πνευματικό Κέντρο Ώρα, 1980 - Γκαλερί Νέες Μορφές. 1986 - Γκαλερί Νέες Μορφές, 1986 - Γκαλερί Βλαχούλη Λάρισα. Ομαδικές: Πέντε Πανελλήνιες, 1969 - Μπιενάλε Σαο Πάολο. Πολλές ομαδικές Χαρακτικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θράκης 14, Ν. Σμύρνη 17121 - τηλ. 210 9320144, κιν. 6974149801