συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΉ

Μιμή Πετροπούλου

Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές: 1969-1973 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητές το Νίκο Νικολάου και τον Κώστα Γραμματόπουλο. Κυριότερες εκθέσεις: 1978, ατομική έκθεση, Γκαλερί "Κρεωνίδης", Αθήνα. 1980, Γκαλερί Ώρα, "η Χαρακτική στην Ελλάδα Σήμερα". 1987, Εθνική Πινακοθήκη, ομαδική Ελλήνων Χαρακτών. 1992, Βελλίδιο Θεσσαλονίκης, ομαδική Ελλήνων Χαρακτών. 1994, Maison de Γ Unesco, Παρίσι. 1994, Xylon Museum, Schwetzingen, Γερμανία. 1998, Foculisations du Regard, Bruxelles. 2001, Τριενάλε Χαρακτικής, Πινακοθήκη Πιερίδη, Γλυφάδα. 2002, "Μήνας Εικαστικών Τεχνών", Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων. Τριανταφυλλίδη 12, Αθήνα 11525 - τηλ. 2106725857, 6472008