συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Πολύκλειτος Ρέγκος

( Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Ο γλύπτης Γιαννούλης Χαλεπάς, 1937
Ξυλογραφία (σε όρθιο ξύλο)
14,7 x 12,6 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου