συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Ξενής Σαχίνης

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Ξενής Σαχίνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Εργασηρίου Χαρακτικής της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει σπουδάσει Χαρακτική και Σκηνογραφία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο Παρίσι. Έχει πραγματοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό ατομικών εκθέσεων και έχει λάβει μέρος στι σημαντικότερες Μπιεννάλε και Τριεννάλε Χαρακτικής στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Το έργο του χαρακατηρίζεται από ερευνητική διάθεση και εξαιρετικά πειραματικό ύφος, κινείται με άνεση στο χώρο, στις παραδοσιακές τεχνικές και στις νέες τεχνολογίες.