συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Γεράσιμος Στέρης

( Επιλέξτε την εικόνα για να τη δείτε μεγαλύτερη )

Σαντορίνη, 1930
Ξυλογραφία
33 x 40,5 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου