συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Μαίρη Σχοινά

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )«Αιγαιίς» - χρυσό δαχτυλίδι
με επιγραφή
σε Γραμμική Α

2002
ξυλογραφία
57 x 60 εκ.