συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Άγγελος Θεοδωρόπουλος
(1889-1965)

Σαντορίνη
Ξυλογραφία
29x21 εκ.
Συλλογή του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης
Νεκρή φύση
Ξυλογραφία
26x27 εκ.
Συλλογή του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης
Γυμνό ξαπλωμένο 1930
Χαλκογραφία
(eau forte)
25 x 30 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου
Πορτρέτο Όλγας (Θεοδωροπούλου), 1936
Ξυλογραφία
32,3 x 22,2 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου