συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Βίκυ Τσαλαματά

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Γραφές δρόμου Α, 2010
Μονότυπο χαρακτικό.
Inkjet εκτύπωση, βαθυτυπία, λιπαρό μολύβι.
60x80 εκ.
Γραφές δρόμου Α, 2010
Μονότυπο χαρακτικό.
Inkjet εκτύπωση, βαθυτυπία, λιπαρό μολύβι.
60x80 εκ.
Γραφές δρόμου Α, 2010
Μονότυπο χαρακτικό.
Inkjet εκτύπωση, βαθυτυπία, λιπαρό μολύβι.
60x80 εκ.
Ουτοπικές πόλεις, 2010
Λιθογραφία.
60x60 εκ.
Ουτοπικές πόλεις, 2010
Λιθογραφία.
60x60 εκ.
Ουτοπικές πόλεις, 2010
Λιθογραφία.
60x60 εκ.

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4