συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Μάγδα Βαμβατήρα

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Ex Libris
2003
όρθιο ξύλο, τυπωμένο στο χέρι
9,3 x 7,4 εκ.