συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Γιώργης Βαρλάμος
(1922)

Δείτε έργα του στο τμήμα Ζωγραφική

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Δέντρο με πουλί (1974)
Ξυλογραφία
40x40 εκ.
Συλλογή του Μορφωτικού Ιδρύματος
της Εθνικής Τραπέζης
Γιαννούλης Χαλεπάς
Κώστας Καρυωτάκης, 1965
Χαλκογραφία
Συλλογή του Μ.Ι.Ε.Τ.