συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Εύα Βασδέκη

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )


Ανατολικά τον Κρνοφ
Τσεχία 2005
Ακουατίντα
40 x 60 εκ.