συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

Νίκος Βεντούρας

(Επιλέξτε φωτογραφία για να τη δείτε μεγαλύτερη)

Σκούνα και ατμόπλοιο
Χαλκογραφία
11x20 εκ.
Συλλογή του Μορφωτικού Ιδρύματος
της Εθνικής Τραπέζης
Εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα – Κέρκυρα, 1949
Λιθογραφία σε πέτρα
(με τεχνική της άμμου)
30 x 21 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου
Λιτανεία - Κέρκυρα, 1974 (1969)
Εγχρωμη Χαλκογραφία
49 x 39 εκ.
Συλλογή Παπακωνσταντίνου